Menu
ทีโอที ร่วมเดินวิ่งการกุศล

 
  

26 ม.ค.63 นายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ / ประธานกรรมการกีฬา ทีโอที นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล"The Boss Run For Great Reform 2020" เพื่อร่วมหาทุนในโครงการ Great Reform ทำประโยชน์ต่อสังคม อาทิ โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายส่งผลดีต่อสุขภาพ
โดยนายทรงศักดิ์ แต่สุวรรณ จาก ทีโอที ได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่งมินิมาราธอน 10.5 ก.ม. ณ สะพานพระราม 8 กทม.