Menu
ส่งความสุขวันเด็กปี 2563

   
   


ทีโอที ร่วมส่งมอบความสุขให้เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

11 ม.ค. 63 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมหน่วยงานในสังกัด ทีโอที /กสท /ปณท./ดีป้า /
สดช.และ ETDA ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นำเทคโนโลยีทันสมัยให้เด็กๆ ได้สนุกกับโลกดิจิทัล สร้างทักษะการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กๆ ให้รับการใช้ชีวิตในโลกอนาคตผ่านเกมมากมาย ณ ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ ทีโอที ร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขให้น้องๆหนูๆ ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ   โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”