Menu
ทีโอที รับซองประมูล 5G

 

9 ม.ค.63 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช. มอบเอกสารการขอรับใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz,1800 MHz,2600 MHz
และ 26 GHz ให้กับนายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ทีโอที ซึ่งเป็นรายที่ 3 ที่เข้าขอรับเอกสารคำขอฯ
วมทั้งลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 5G ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.