Menu
มอบความรักในโอกาสวันเด็ก 2563

   
   
 

7 ม.ค.63 นางวนิดา โรจจวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารการตลาด พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที ร่วมส่งมอบความรักความอบอุ่นให้น้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมี น.ส.อมรศรี รัศมีทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ บ้านราชาวดี(หญิง) ให้การต้อนรับ  โดย ทีโอที ได้จัดอาหารว่าง ขนม นมกล่อง และกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบของขวัญ ของรางวัลให้กับน้องๆ  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณค่าชีวิตของกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่สถานคุ้มครองฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
        นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้มอบของขวัญให้กับโรงเรียน ชมรม หน่วยงานต่างๆ จำนวน 17 แห่ง ที่ขอรับการสนับสนุนของขวัญเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆ ในโอกาส    วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทีโอที สำนักงานใหญ่