Menu
กกต.ดูงานศุนย์ต่อต้านข่าวปลอม 

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ ทีโอที และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 10 (พตส.) จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 101 คน ในโอกาส
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) และศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (Network Operation Center) โดยมีนางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รจญ.ข.และ น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล รจญ.ซ.ร่วมให้การต้อนรับ ณ ทีโอที สนญ. แจ้งวัฒนะ